De Veldwedstrijd

 
 

Voor meer informatie klik op het Orweja logo.
DEFINITIE EN DOELSTELLING VAN VELDWEDSTRIJDEN


Artikel II.1
Een veldwedstrijd is een wedstrijd, waarop jachthonden in het vrije veld, jagend vóór en of ná het schot, op
levend of pas geschoten wild, worden beoordeeld naar de mate waarin zij effectief, op raseigen wijze en in
samenwerking met hun voorjager werken.
Noot:
In het kader van dit reglement wordt onder "veldwedstrijden" mede verstaan de in de supplementen
gereglementeerde proeven en testen, welke zich van de overige veldwedstrijden onderscheiden door hun
beperktere doelstelling en of hun min of meer kunstmatige opzet.

Artikel II.2
Veldwedstrijden hebben in eerste instantie ten doel:
a. het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de deelnemende honden;
b. het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van de deelnemende honden.

Artikel II.3
Het uiteindelijke doel van de veldwedstrijden is de selectie van zo geschikt mogelijk fokmateriaal teneinde
aldus een bijdrage te leveren aan het verantwoord fokken van voor het werk geschikte jachthonden
waardoor het gebruik van goede honden en daarmee de weidelijkheid ter jacht worden bevorderd en
waardoor het raseigen karakter van de verschillende jachthondenrassen in stand wordt gehouden.

Terug